Kemudahan FasilitiSenarai Nama Fasiliti


1) Blok Pentadbiran IKMAS Kampus 1

2) Bangunan Akademik - IKMAS Kampus 1

3) Bangunan Akademik - IKMAS Kampus 2

4) Asrama Pelajar Lelaki Kampus 1

5) Asrama Pelajar Perempuan Kampus 1

6) Asrama IKMAS Kampus 2

7) Auditorium Al-Wadi

8) Fasiliti Sukan / Riadah IKMAS Kampus 1

9) Dewan Kenyalang

10) Kamar Tun Abang Muhammad Salahuddin

11) Fasiliti Sukan / Riadah IKMAS Kampus 2

12) Bengkel